Workshops en bijeenkomsten levensloopbestendig bouwen en wonen

Barrièrevrij en levensloopbestendig (ver)bouwen en wonen is één van de opgaven voor de komende 20 jaar. Niet iedereen staat er nog genoeg bij stil, maar de veranderingen in de bevolkingssamenstelling en politieke ontwikkelingen hebben een enorme impact op voornamelijk de bestaande woningvoorraad. Er van uitgaande dat we er naar streven om de woningvoorraad zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de mensen ligt hier nog een grote uitdaging. En deze uitdaging brengt kansen met zich mee voor marktpartijen.
 

Om partijen inzicht te verschaffen in de wereld van levensloopbestendig en barrièrevrij bouwen en wonen, zal Saxion in het kader van het project Wonen in Beweging een aantal (bij)scholingsactiviteiten organiseren. Met deze activiteiten willen we aanbieders o.a. bewust maken van de marktkansen op het gebied van levensloopbestendig (ver)bouwen en wonen. Kennisuitwisseling tussen partijen en samenwerking zijn hierbij belangrijke aspecten


De verschillende activiteiten worden voor verschillende doelgroepen georganiseerd, o.a. voor:

 • Bouwbedrijven
 • Architecten
 • Installateurs
 • Gemeenten (o.a. Wmo-consulenten en beleidmakers)
 • Woningcorporaties
 • Projectontwikkelaars
 • Thuiszorgorganisatie 


Hieronder kunt u de brochure downloaden. 

 

Activiteiten 2011


Hieronder vindt u een overzicht met scholingsactiviteiten die op het programma staan voor 2011.

 • Workshop “Integrale oplossingen voor de bestaande bouw”, 1 maart 2011
  Hoe kunnen verschillende partijen samen tot oplossingen komen voor een specifieke woonsituatie, waardoor de bewoner in staat wordt gesteld langer zelfstandig te blijven wonen? Aanmelding gesloten
  Doel:
  Doel is dat zowel Nederlandse als Duitse partijen (uit de bouw, zorg, corporaties en gemeenten) van elkaar leren en met elkaar in contact komen.
  Doelgroep: Architecten, bouwbedrijven, installateurs, thuiszorgorganisaties, gemeenten, woningcorporaties.

   
 • Bijeenkomst Woonkeur in Duitsland, voorjaar 2011
  WoonKeur is een keurmerk voor nieuwbouwwoningen en bestaande woningen die voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van gebruikskwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid, toekomstwaarde en aanpasbaarheid. Woonkeur heeft verschillende bestaande normen en richtlijnen samengevoegd in één handboek.
  Doel: Duitse partijen en instanties kennis laten nemen met het handboek en ze laten zien hoe in Woonkeur verschillende bestaande normen en richtlijnen zijn samengevoegd in één handboek.
  Doelgroep: Duitse norminstanties, overheden.

 • Workshop “Signalering”, voorjaar 2011
  Wat is er mogelijk in de bestaande woningen en waarop moet je letten? De workshop geeft inzicht in welke aanpassingen in bestaande woning gerealiseerd kunnen worden, zodat de bewoner hier langer zelfstandig en comfortabel kan wonen.
  Doel: Deelnemers inzicht verschaffen van de mogelijkheden in bestaande woningen, zodat zij tot een beter en passend advies kunnen komen afgestemd op de behoefte van de bewoner.
  Doelgroep: Wmo-consulenten, consulenten van woningcorporaties.

 • Workshop “Oplossingen voor de nieuwbouw in het kader van vergrijzing en krimp”, najaar 2011
  Hoe kunnen gemeenten en woningcorporaties in het kader van vergrijzing en krimp verantwoordelijk omgaan met hun woningbestand en bestemmingsplannen? We moeten er rekening mee houden dat de woonbehoefte de komende jaren zal veranderen. Woningen waar nu behoefte aan is zullen over een aantal jaren waarschijnlijk leeg staan als deze partijen hier niet slim mee omgaan. En daar komt bij dat de grootste opgave in de bestaande bouw ligt en men er dus voor moet zorgen dat deze woningen (blijven) voldoen aan de (toekomstige) behoefte.
  Doel: Deelnemers bewust laten worden van invloedrijke ontwikkelingen op het gebied van krimp, bevolkingsopbouw en bewonersbehoefte in relatie tot hun woningbouwprogramma en woonbeleid.
  Doelgroep: Beleidmakers van gemeenten en woningcorporaties, projectontwikkelaars.

   
 • Workshop WoonKeur, najaar 2011
  WoonKeur is een keurmerk voor nieuwbouwwoningen en bestaande woningen die voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van gebruikskwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid, toekomstwaarde en aanpasbaarheid. Als woningen volgens WoonKeur worden gebouwd (of aangepast) zijn deze nu en in de toekomst beter geschikt of geschikt te maken voor verschillende doelgroepen.Wat is Woonkeur, welke meerwaarde biedt het en wat zijn de (financiële) consequenties? De voor- en nadelen op een rijtje.
  Doel: Deelnemers kennis laten maken met Woonkeur en inzicht verschaffen in de kosten die bouwen volgens Woonkeur met zich meebrengt.
  Doelgroep: Architecten, bouwbedrijven, installateurs, gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars.

 • Excursie Good Practices in Duitsland, eind 2011
  Tijdens deze excursie zullen we een aantal goede praktijkvoorbeelden op het gebied van levensloopbestendig wonen en barrièrevrijheid gaan bezoeken bij onze oosterburen.
  Doel: Deelnemers kennis laten nemen met goede praktijkvoorbeelden: kennisuitwisseling.
  Doelgroep: Architecten, bouwbedrijven, installateurs, gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars.  

  Informatie over exacte data en programma's en evenutele kosten vindt u later op de website.

  Geïnteresseerd in één van de activiteiten? Neem contact op met Evelien Klasens; e.klasens@saxion.nl of +31(0)534871201.

  Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Wonen in Beweging via onze mailings of onze nieuwsbrief? Meldt u dan aan door een mail te sturen naar e.klasens@saxion.nl.